The Tourist's Handbook of Gaelic and English Phrases
by
Mrs Mary Mackeller

Food

Mairt-fheòil.Beef.
Muilt.Mutton.
Muic.Pork.
Uan.Lamb.
Laoigh.Veal.
Sitheann.Venison.
Iasg.Fish.
Càise.Cheese.
ImButter.
Ubh.Egg.
Aran-coirce.Oat Bread.
Aran-eòrna.Barley bread.
Aran cruithneachd.Wheaten bread.
Taigeis.Haggis.
Marag gheal.White pudding.
Marag dhubh.Black pudding.
Isbeanan.Sausages.
Brochan.Porridge.
Salann.Salt.
Fìon-geur.Vinegar.
Ola.Oil.
Peasair.Pease.
Pònair.Beans.
Buntàta.Potatoes.
Ròiste.Roasted.
Bruich.Boiled.