Rannsaich an Stòr-fhaclan Co-dhàimheil Ceilteach


Cobhair
  cuilbh
sreathan aig a’ char as motha
Cànan:
Lorg:
Riatanach:
Gluais Bheurla:
2010-01-19 CPD
Dilys Powell a chruinnich 's a chuir a-steach a' chuid as motha den stuth a tha san Stòr-fhaclan Co-dhàimheil Ceilteach gu ruige seo
Fhuair am pròiseact seo taic airgid bho Iomairt Cholm Cille