Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig - Taic-airgid

Fhuaireadh taic-airgid bho na leanas:

1996-10-17 CPD