Oidhirpean ùra

Tha an Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig a-nis ann an database MySQL. Seo beagan oidhirpean le PHP agus MySQL.

Agus seo beagan oidhirpean den aon seòrsa leis a' Briathrachan Bheag:

2001-12-18 CPD