The State

Army, an armyArm, armailtAram, aramaltj
CourtCuirtCūrsj
Established ChurchEaglais shuidhichteEklish hūichju
GovernmentRiaghladhRrĕughllu
House of LordsTaigh nam moraireanTtaĕ num moirirun
House of CommonsTaigh nan isleanTtaĕ num eeshlun
KingRigh Rree
KingdomRioghachdRree-achk
Member of ParliamentBall ParlamaidBpaull Parllumatj
NationCinneachKing-ach
NavyCabhlachCâvllach
ParliamentParlamaid, ard-mhòd Parllumatj, ârt-vôtt
PremierPriomhairPreeuvir
PrincePrionnsaProonnsu
Nobles, lordsFlathan, moraireanFlahun, morurun
QueenBan-righ Bpaunn-rree
RebellionCeannaircKyannirk
RevenueTeachd a staighTjuchkusttaĕ
Royal FamilyTeaghlach rioghailTjullach reeghal
SessionSeiseinSháshin
StateStàitSttâtj
StatuteReachdRachk
TaxCìsKeesh
ThroneCathairCahur