Conjuctions

AfterAn deighUn jei
AlsoCuideachdCūtjachk
AndAgus, isAghus, is
AsMarMar
As--asCho--riCho--rĕ
As long asfhad ’saAttsu
As ifMar guMar gū
As if--notMar nachMar nach
At any rateCo dhiuCo yū
BeforeRoimhRoi
As well asCho math riCho ma rĕ
BecauseA chionnUchyūnn
Both--andAn da chuid--agusUnddâ chūtj--aghus
ButAchAch
Either--orAon chuid--noUn chūtj--no
Else, or elseAirneoErnyo
ForOirOr
FurtherTuilleTtūlyĕ
HoweverGidheadhGa-yugh
IfMaMa
If (Hypothetical)na’n, na’mNan, nam
If--notMur--Mur--
If soMa thaMa hâ
In order thatA chum guUchoum gū
LikewiseMar an ceudnaMar ungyātnu
Lestma’sMas
NeverthelessGidheadhGa-yugh
OrNoNo
Sinceo’nOn
So, in that wayMar sinMar shin
So--asCho--riCho--rĕ
So thatchum ’sguChoum skū
And so’s mar sinSmar shin
TillGusGūs
ThanNaNa
That, that notGu, nachGū nach
Then, if soMa taMa tta
ThereforeUime sinUimu shin
Though, althoughGedGett
Unlessmarmar
when, while’nuairNūur
WhetherCo dhiuCo yū
Whether--or notCo dhiu--no nach---Co yū--no nach--
YetFhathastHa-ust