Rannsaich

Briathrachas Craobh-sgaoilidh

  BEURLA           GAIDHLIG

  shoot            clàradh
  shoot            filmeadh
  shoot            losgadh
  edit (scripts, etc.)    deasachadh
  edit (tape or film(     gearradh
  broadcast          craoladh
  broadcast          craobh-sgaoileadh

  director          stiùiriche
  PA             neach tacsa
  camera (-person, -man)   neach camara
  sound (-engineer, -man)   neach fuaim

  television         telebhisean
  channel           sianal
 
Rannsaich
2005-03-18 CPD