Sgrios: Mearachd sa function putan: Chan eil facal 3862 ann

Bhiodh e math fios a leigeil ri cuideigin gu bheil seo ceàrr