Sgrios: Chan eil drong ann leis an àireamh sin, 7581

Bhiodh e math fios a leigeil ri cuideigin gu bheil seo ceàrr