An Sruth

Abairtean, cleachdaidhean agus gnàthasan-cainnte Gàidhlig agus Gaeilge

Stòr-dàta:
Thug ColmCille taic-airgid don phròiseact seo
2017-01-23 CPD