An Sruth

Liosta:

Sìoltachan

- leithid: claymore ▶ claidheamh
- leithid: claidheamh ▶ claymore  (agus is dòcha: claimheamh-crom ◆ claymore)
Modh:
 
  - leithid na faclan Gàidhlig:   caileag ≈ cailin ≈ caile
  - leithid Gàidhlig:   so-, do-, -ach

8
0 15
Gluais an sleamhnachan gus ceanglaichean nas fhaide air céin a lorg

Uas-àireamh de thoraidhean ri’n sealltainn

A’ sealltainn dìreach a’ chaid 400 facail — (còmhla ri 1105 san dàrna cànan)

gd
-ag
gd
-as
ga
ga
land
ga
ga
hill
ga
winter weather
ga
kidney
ga
Frenchman
ga
foreigner
ga
stone
gd
a
gairmeach
ga
(mír ghairmeach)
gd
a'
ga
(alt)
ga
that
ga
ga
plain
ga
plain
ga
island
ga
island
ga
litter
ga
hound
ga
anchor
gd
ach
ga
ga
doubt
ga
condition
ga
condition
ga
(réamhfhocal)
gd
achd
manner
ga
condition
ga
condition
ga
ga
doubt
gd
achd
decree
ga
decree
gd
achd
objection
ga
doubt
ga
ga
condition
ga
condition
ga
slaughter
ga
love
ga
friend
ga
ga
gd
adhart
pillow
ga
material
ga
knotty
ga
material
ga
prayer
ga
speech
gd
aig
ga
gd
aingeal
fire
ga
fire
gd
aingeal
angel
ga
angel
gd
air
ga
ga
world
ga
space
ga
heel
ga
island
ga
wood
ga
heel
ga
island
ga
wood
ga
sound
ga
rib
ga
rib
gd
ait
ga
ga
furze, gorse
ga
ravine
ga
streamlet
ga
ga
nourish
gd
alt
ga
ga
space
ga
opinion
ga
faith
ga
empty
ga
mention
ga
moves
ga
mentions
gd
an
in
ga
in
ga
gd
an-
ga
(un-)
ga
(cónasc)
ga
(dobhriathar diúltach)
ga
(mir. choibhneasta)
ga
(dobhriathar diúltach)
ga
day
ga
god
ga
ga
fine period
ga
gd
aon
ga
gd
aos
people
ga
people
ga
age
ga
plough
ga
island
ga
wood
ga
heel
ga
ga
(verb)
ga
ga
slaughter
ga
rib
ga
rib
ga
ebb
ga
time
ga
father
ga
female
ga
ga
king
ga
female
ga
ga
horn
ga
regard
ga
peak
ga
peak
ga
horn
ga
regard
ga
peak
ga
peak
ga
birch
ga
pitch, resin
ga
ga
world
gd
bha
ga
be
ga
be
gd
bho
ga
(réamhfhocal)
ga
ga
hospitaller
ga
hospitable
ga
water
ga
point
gd
bith
world
ga
world
ga
gd
blaom
(noun)
ga
(noun)
ga
(verb)
gd
blaom
(verb)
ga
(noun)
ga
(verb)
ga
(noun)
ga
(verb)
gd
blàth
blossom
gd
bod
ga
gd
bog
ga
ga
female
ga
ga
ga
sole
ga
ga
ground
gd
bonn
coin
ga
coin
gd
bonn
base
ga
sole
ga
ga
ground
gd
bos
ga
gd
bran
raven
ga
raven
ga
boastful, mighty
gd
bre
ga
hill
ga
speckled
ga
trout
ga
brink
ga
mansion
ga
strength
ga
captive
ga
doom
ga
eternal
ga
strength
ga
strength
ga
crushing
gd
bu
ga
ga
ga
yellow
ga
thanks
ga
cut
ga
cutting
ga
cutting
gd
bun
ga
ga
sole

A’ sealltainn dìreach a’ chaid 400 facail — (còmhla ri 1105 san dàrna cànan)

2017-01-17 CPD